Основи бойового застосування військ РХБ захисту
.RU

Основи бойового застосування військ РХБ захисту

ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА

1. Основи бойового застосування військ РХБ захисту

- Загальні положення

Підрозділи військ РХБ захисту призначені для виконання завдань забезпечення РХБ захисту бойових дій частин і підрозділів родів військ, спеціальних військ і тилу, а також для нанесення втрат противнику запалювальною зброєю.

На них покладаються : ведення радіаційної, хімічної та неспецифічної біологічної (бактеріологічної) розвідки; радіаційний і хімічний контроль; спеціальна обробка частин (підрозділів), знеособлених озброєння, техніки, боєприпасів та інших матеріальних засобів, а також дегазація, дезинфекція і дезинсекція обмундирування, ділянок доріг, місцевості та споруд; участь у ліквідації наслідків аварій (зруйнувань) на підприємствах атомної енергетики і хімічної промисловості; застосування аерозолів (димів) для маскування дій своїх частин (підрозділів) та протидія технічним засобам розвідки і високоточній зброї противника; застосування запалювальної зброї; ремонт і відновлення озброєння військ РХБ захисту і засобів захисту.

Основними принципами успішного виконання завдань підрозділами РХБ захисту являються :

- постійна бойова готовність підрозділів;

- рішучість, активність і безперервність виконання поставленого бойового завдання;

- злагоджене сумісне застосування з’єднань і частин родів військ, підрозділів військ РХБ захисту та підтримання безперервної взаємодії між ними;

- раптовість дій і прояв військової хитрощі;

- своєчасне зосередження зусиль забезпечення РХБ захисту на головному напрямку, маневр силами і засобами військ РХБ захисту;

- своєчасне відновлення боєздатності підрозділів військ РХБ захисту, всебічне забезпечення їх дій;

- повна напруга моральних і фізичних сил, використання морально-психологічного фактору в інтересах виконання бойового завдання;

- тверде і безперервне управління.

Постійна бойова готовність підрозділів військ РХБ захисту полягає в їх здатності організовано, у встановлені строки приступити і успішно виконати бойові завдання.

Рішучість, активність і безперервність виконання бойового завдання заключається: в знанні противника, відважних, сміливих і енергійних діях, які проводяться наполегливо, завзято, вдень і вночі в будь-яку погоду.

Рішення командира на виконання бойового завдання мусить бути твердим, вселяно підлеглим та без коливань доведено до кінця.

Злагоджене сумісне застосування з’єднань і частин родів військ, підрозділів військ РХБ захисту та підтримання безперервної взаємодії між ними – одне з основних умов досягнення успіху в сучасному бою. Це досягається злагодженням дій з’єднань, частин і підрозділів всіх родів військ і підрозділів військ РХБ захисту по завданням, напрямкам, рубіжам, об’єктам і часу.

В ході організації взаємодії командир підрозділу військ РХБ захисту зобов’язаний уточнити всі питання по порядку виконання отриманого завдання.

Раптовість дій і прояв військової хитрощі дозволяє застигнути противника раптово, викликати паніку і паралізувати його наступальний порив і волю до опору, дезорганізувати управління військами і створити сприятливі умови для перемоги навіть над переважаючим по силі противником.

Для досягнення раптовості необхідно: зберігати в таємниці задум майбутніх бойових дій; випереджати противника в діях по виконанню заходів забезпечення РХБ захисту; стрімко і швидко виконувати поставлені бойові завдання, застосовувати невідомі противнику засоби і способи дій, широко використовувати ніч для виконання бойових завдань; мистецьки виконувати маскувальні заходи і протидію розвідці противника; суворо виконувати вимоги прихованого управління військами, безпеки зв’язку та режиму таємності.

Військова хитрість (омана противника) – це введення противника в оману відносно правдивих стану і дій підрозділів. Шаблон при виконанні бойових завдань не припустимо. Перемагає той, хто знаходить і реалізує сміливі рішення з застосуванням несподіваних і оманних дій.

Своєчасне зосередження зусиль забезпечення РХБ захисту на головному напрямку, маневр силами і засобами військ РХБ захисту дозволяє в короткі строки вирішити завдання забезпечення РХБ захисту в інтересах головного угрупування і забезпечити виконання поставлених бойових завдань. В цих цілях необхідно використовувати на головному напрямку більшість найбільш боєздатних підрозділів, найефективніші озброєння військ РХБ захисту і засоби захисту та сміло маневрувати ними.

Своєчасне відновлення боєздатності підрозділів військ РХБ захисту, всебічне забезпечення їх дій полягає в підготовці і здійсненні заходів, направлених на підтримання підрозділів у високій бойовій готовності, збереження (відновлення) їх боєздатності та створення ними сприятливих умов для виконання поставлених бойових завдань.

Своєчасне відновлення боєздатності включає: відновлення порушеного управління; виявлення втрат і уточнення завдань підрозділам, які зберегли боєздатність, на продовження виконання бойових завдань; вивід в безпечні райони підрозділів, втративших боєздатність; відновлення ушкоджених озброєння і техніки, поповнення о/с, озброєнням, технікою та іншими матеріальними засобами; підтримання високого морального духу і психологічної стійкості особового складу.

Повна напруга моральних і фізичних сил, використання морально-психологічного фактору в інтересах виконання бойового завдання являється найважливішою умовою досягнення успіху.

Тверде і безперервне управління підрозділами військ РХБ захисту дозволяє найбільш ефективно і повно використовувати їх бойові можливості. Це досягається: постійним знанням обстановки; своєчасним, одноособовим прийняттям командиром рішення та наполегливим їх впровадженням у життя; особистою відповідальністю командира і начальника за свої рішення; правильним використанням підлеглих підрозділів та виконанням поставлених завдань; чіткої організації і забезпечення живучості пунктів управління, наявністю стійкого зв’язку з підрозділами.

Способи дій підрозділів військ РХБ захисту – це порядок і прийоми застосування сил та засобів для рішення завдань забезпечення РХБ захисту бою.

Вони включають: порядок і послідовність виконання завдання; шикування підрозділів для виконання завдання (бойовий порядок) і характер застосовуємого ними маневру. Засоби дій визначаються командиром в рішенні на виконання бойових завдань і залежать від умов обстановки та характеру виконуємого завдання.

Підрозділи радіаційної і хімічної розвідки виконують свої завдання хімічними розвідувальними дозорами і хімічними спостережними постами у визначених їм районах, на маршрутах пересування частин і з’єднань, шляхах підвозу і евакуації до моменту заняття (проходу) цих районів військами в цілях своєчасного виявлення радіоактивного, хімічного зараження місцевості, а також випадків застосування противником біологічних (бактеріальних) засобів.

При виявленні обстановки, яка склалося у результаті аварії (зруйнування) на підприємствах атомної енергетики і хімічної промисловості, підрозділи РХБ розвідки виконують розвідку за встановленими маршрутами та проводять контроль зараження на місцевості і в повітрі у визначених точках, відображених орієнтирами.

Підрозділи РХБ захисту виконують свої завдання в районах спеціальної обробки, які призначаються в місцях розміщення військ, на маршрутах висування, в елементах їх бойового порядку, розгортаючи пункти спеціальної обробки. Підрозділи РХБ захисту можуть розгортати пункти спеціальної обробки з ходу або завчасно.

Завдання по дезактивації і дезинфекції ділянок місцевості, доріг, переправ, об’єктів, а також по дезактивації доріг з твердим покриттям вони виконують з використанням всіх або частини сил і засобів.

Основними засобами дій димових підрозділів, в залежності від характеру бойових завдань, що виконуються, являються їх розгортання на всій маскуємій площі або в лінію для застосування аерозолів (димів) для маскування дій своїх військ і протидії технічним засобам розвідки та високоточної зброї противника.

Маскування військ і об’єктів аерозолями (димами) від повітряного противника виконується методом постановки площинних або об’єктових димових завіс і захисних аерозольно-дипольних екранів для одночасного або почергового приховування дійсних (удаваних) об’єктів (цілей) за сигналом або в заданий час.

Це досягається завчасним розгортанням димових засобів на призначених рубіжах з прийняттям підрозділами кільцевого, площинного або комбінованого бойового порядку.

Маскування військ від наземного противника виконується методом постановки лінійних (флангових або фронтальних) аерозольних (димових) завіс і досягається розгортанням димових машин по одній лінії з ходу або завчасно та проведенням димопуску в заданий час або за сигналом.

Постановка площинних та лінійних аерозольних (димових) завіс і екранів димовими підрозділами проводиться з міста або в русі. В залежності від характеру дії противника на війська і об’єкти димові підрозділи проводять безперервний, періодичний і пульсуючий димопуск.

Підрозділи реактивних піхотних вогнеметів свої завдання виконують сумісно з механізованими з’єднаннями і частинами по знищенню знову виявлених або запланованих цілей.

Для знищення знову виявлених цілей вогнеметники висуваються з резерву загальновійськового командиру в бойові порядки механізованих підрозділів і під прикриттям їх вогню і аерозолів (димів) проводять вогнеметання.

Для знищення запланованих цілей основним методом являються дії вогнеметних підрозділів в складі засад, штурмових підрозділів, десантних і обхідних загонів (груп) з завчасним заняттям вогнеметниками вказаних їм місць в бойових порядках цих загонів (засад, груп).


razlichnie-religioznie-napravleniya-v-rimskoj-cerkvi-istoriya.html
razlichnie-vzglyadi-na-proishozhdenie-cheloveka.html
razmer-predpriyatiya-i-faktori-ego-opredelyayushie.html
razmeshenie-i-razvitie-transportnogo-kompleksa-v-rossii.html
razmeshenie-otraslej-promishlennosti-stroitelnih-materialov-chast-4.html
razmeshenie-promishlennosti-v-gorode-chast-2.html
 • occupation.bystrickaya.ru/n-af-947-profsoyuz-rabotnikov-narodnogo-obrazovaniya-i-nauki-rossijskoj-federacii.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/marina-lyamina-analiticheskaya-zapiska-k-zakonoproektu-o-rp-v-i-petrov-poselenie-rp-rodnoe.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-obucheniya-studentov-sillabus-po-discipline-osnovi-ekologicheskogo-normirovaniya-i-ekspertizi-dlya-specialnosti-050608-ekologiya-forma-obucheniya-ochnaya.html
 • vospitanie.bystrickaya.ru/vvedenie-uchebno-prakticheskoe-posobie-dlya-distancionnogo-obucheniya-studentov-vseh-specialnostej-karaganda-2001.html
 • report.bystrickaya.ru/izbiratelnaya-komissiya-sverdlovskoj-oblasti-postanovlenie.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-disciplini-vseobshaya-istoriya-dlya-napravleniya-vostokovedenie-afrikanistika.html
 • tasks.bystrickaya.ru/11-elektromehanicheskie-pribori-klassifikaciya-fizicheskih-velichin-4.html
 • studies.bystrickaya.ru/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-parkov--park-kak-socialno-kulturnij-institut.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/primernaya-programma-uchebnoj-disciplini-osnovi-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html
 • tasks.bystrickaya.ru/3-o-perspektive-rechi-rabota-nad-soboj-v-tvorcheskom-processe-voplosheniya.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskoe-obespechenie-na-6-semestr-2011-2012-uchebnogo-goda-gruppi-mvzmsz-09.html
 • universitet.bystrickaya.ru/svyazannie-zonoj-roman-kulikov-ezhi-tumanovskij-stranica-9.html
 • desk.bystrickaya.ru/oformlenie-zala-programma-ufimskoe-semigore-dlya-uchebnih-obedinenij-obsheobrazovatelnih-uchrezhdenij-i-uchrezhdenij.html
 • exchangerate.bystrickaya.ru/21-klimat-ob-utverzhdenii-programmi-programma-kompleksnogo-razvitiya-sistem-kommunalnoj-infrastrukturi-goroda.html
 • testyi.bystrickaya.ru/addiktivnoe-povedenie-u-podrostkov-narkomaniya-i-alkogolizm-chast-3.html
 • tests.bystrickaya.ru/listen-watch-and-speak-dlya-studentov-stranica-25.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-simpoziuma-budet-vklyuchat-plenarnie-30-40-min-ustnie-10-15-min-i-stendovie-dokladi-vsego-predpolagaetsya-zaslushat-okolo-100-dokladov-po-sleduyushim-napravleniyam-sekciya-1.html
 • university.bystrickaya.ru/filosofiya-xx-veka-mareev-stranica-28.html
 • knigi.bystrickaya.ru/rentgenograficheskie-issledovaniya-i-postroenie-modelej-strukturi-ryada-uglerodnih-materialov-01-04-07-fizika-kondensirovannogo-sostoyaniya.html
 • predmet.bystrickaya.ru/regionalnie-smi-monitoring-smi-rf-po-pensionnoj-tematike-24-fevralya-2012-goda.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/dinne-alcun-la-non-vedesti-sound-recording-mezhgosudarstvennij-sovet-po-standartizacii-metrologii-i-sertifikacii.html
 • control.bystrickaya.ru/ciceron-stranica-2.html
 • institute.bystrickaya.ru/gorod-okruzhnogo-znacheniya-nizhnevartovsk.html
 • tests.bystrickaya.ru/meken-zhajli-anitama.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/scenarij-agitbrigadi-strana-svetoforiya.html
 • esse.bystrickaya.ru/publichnij-doklad-municipalnogo-obsheobrazovatelnogo-uchrezhdeniya-licej-200-za-200708-uchebnij-god-stranica-2.html
 • report.bystrickaya.ru/izveshenie-o-provedenii-zaprosa-kotirovok-ot-14-10-2010g-648-stranica-10.html
 • desk.bystrickaya.ru/plan-po-izobretatelskoj-rabote-modul-propedevtiki-terapevticheskoj-stomatologii-informaciya-o-module.html
 • lesson.bystrickaya.ru/prilozhenie-srednevekovij-lyubek.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/tematika-referatov-dokladov-vipiska-iz-gosudarstvennogo-obrazovatelnogo-standarta-visshego-professionalnogo-obrazovaniya.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/rabochaya-koncepciya-odaryonnosti.html
 • knigi.bystrickaya.ru/scenarij-igrovoj-programmi-arbuznik.html
 • credit.bystrickaya.ru/pesa-dlya-detej-i-roditelej-s-volshebstvom-dejstvuyushie-lica.html
 • spur.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-provedeniyu-uroka-kraj-v-kotorom-mi-zhivem-dostizheniya-i-perspektivi-razvitiya-permskogo-regiona.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/krasnova-l-a-anisimova-t-i-podgotovka-budushego-uchitelya-fiziki-k-razrabotke-i-ispolzovaniyu-cifrovih-obrazovatelnih-resursov.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.