.RU

Основи бойового застосування військ РХБ захисту

ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА

1. Основи бойового застосування військ РХБ захисту

- Загальні положення

Підрозділи військ РХБ захисту призначені для виконання завдань забезпечення РХБ захисту бойових дій частин і підрозділів родів військ, спеціальних військ і тилу, а також для нанесення втрат противнику запалювальною зброєю.

На них покладаються : ведення радіаційної, хімічної та неспецифічної біологічної (бактеріологічної) розвідки; радіаційний і хімічний контроль; спеціальна обробка частин (підрозділів), знеособлених озброєння, техніки, боєприпасів та інших матеріальних засобів, а також дегазація, дезинфекція і дезинсекція обмундирування, ділянок доріг, місцевості та споруд; участь у ліквідації наслідків аварій (зруйнувань) на підприємствах атомної енергетики і хімічної промисловості; застосування аерозолів (димів) для маскування дій своїх частин (підрозділів) та протидія технічним засобам розвідки і високоточній зброї противника; застосування запалювальної зброї; ремонт і відновлення озброєння військ РХБ захисту і засобів захисту.

Основними принципами успішного виконання завдань підрозділами РХБ захисту являються :

- постійна бойова готовність підрозділів;

- рішучість, активність і безперервність виконання поставленого бойового завдання;

- злагоджене сумісне застосування з’єднань і частин родів військ, підрозділів військ РХБ захисту та підтримання безперервної взаємодії між ними;

- раптовість дій і прояв військової хитрощі;

- своєчасне зосередження зусиль забезпечення РХБ захисту на головному напрямку, маневр силами і засобами військ РХБ захисту;

- своєчасне відновлення боєздатності підрозділів військ РХБ захисту, всебічне забезпечення їх дій;

- повна напруга моральних і фізичних сил, використання морально-психологічного фактору в інтересах виконання бойового завдання;

- тверде і безперервне управління.

Постійна бойова готовність підрозділів військ РХБ захисту полягає в їх здатності організовано, у встановлені строки приступити і успішно виконати бойові завдання.

Рішучість, активність і безперервність виконання бойового завдання заключається: в знанні противника, відважних, сміливих і енергійних діях, які проводяться наполегливо, завзято, вдень і вночі в будь-яку погоду.

Рішення командира на виконання бойового завдання мусить бути твердим, вселяно підлеглим та без коливань доведено до кінця.

Злагоджене сумісне застосування з’єднань і частин родів військ, підрозділів військ РХБ захисту та підтримання безперервної взаємодії між ними – одне з основних умов досягнення успіху в сучасному бою. Це досягається злагодженням дій з’єднань, частин і підрозділів всіх родів військ і підрозділів військ РХБ захисту по завданням, напрямкам, рубіжам, об’єктам і часу.

В ході організації взаємодії командир підрозділу військ РХБ захисту зобов’язаний уточнити всі питання по порядку виконання отриманого завдання.

Раптовість дій і прояв військової хитрощі дозволяє застигнути противника раптово, викликати паніку і паралізувати його наступальний порив і волю до опору, дезорганізувати управління військами і створити сприятливі умови для перемоги навіть над переважаючим по силі противником.

Для досягнення раптовості необхідно: зберігати в таємниці задум майбутніх бойових дій; випереджати противника в діях по виконанню заходів забезпечення РХБ захисту; стрімко і швидко виконувати поставлені бойові завдання, застосовувати невідомі противнику засоби і способи дій, широко використовувати ніч для виконання бойових завдань; мистецьки виконувати маскувальні заходи і протидію розвідці противника; суворо виконувати вимоги прихованого управління військами, безпеки зв’язку та режиму таємності.

Військова хитрість (омана противника) – це введення противника в оману відносно правдивих стану і дій підрозділів. Шаблон при виконанні бойових завдань не припустимо. Перемагає той, хто знаходить і реалізує сміливі рішення з застосуванням несподіваних і оманних дій.

Своєчасне зосередження зусиль забезпечення РХБ захисту на головному напрямку, маневр силами і засобами військ РХБ захисту дозволяє в короткі строки вирішити завдання забезпечення РХБ захисту в інтересах головного угрупування і забезпечити виконання поставлених бойових завдань. В цих цілях необхідно використовувати на головному напрямку більшість найбільш боєздатних підрозділів, найефективніші озброєння військ РХБ захисту і засоби захисту та сміло маневрувати ними.

Своєчасне відновлення боєздатності підрозділів військ РХБ захисту, всебічне забезпечення їх дій полягає в підготовці і здійсненні заходів, направлених на підтримання підрозділів у високій бойовій готовності, збереження (відновлення) їх боєздатності та створення ними сприятливих умов для виконання поставлених бойових завдань.

Своєчасне відновлення боєздатності включає: відновлення порушеного управління; виявлення втрат і уточнення завдань підрозділам, які зберегли боєздатність, на продовження виконання бойових завдань; вивід в безпечні райони підрозділів, втративших боєздатність; відновлення ушкоджених озброєння і техніки, поповнення о/с, озброєнням, технікою та іншими матеріальними засобами; підтримання високого морального духу і психологічної стійкості особового складу.

Повна напруга моральних і фізичних сил, використання морально-психологічного фактору в інтересах виконання бойового завдання являється найважливішою умовою досягнення успіху.

Тверде і безперервне управління підрозділами військ РХБ захисту дозволяє найбільш ефективно і повно використовувати їх бойові можливості. Це досягається: постійним знанням обстановки; своєчасним, одноособовим прийняттям командиром рішення та наполегливим їх впровадженням у життя; особистою відповідальністю командира і начальника за свої рішення; правильним використанням підлеглих підрозділів та виконанням поставлених завдань; чіткої організації і забезпечення живучості пунктів управління, наявністю стійкого зв’язку з підрозділами.

Способи дій підрозділів військ РХБ захисту – це порядок і прийоми застосування сил та засобів для рішення завдань забезпечення РХБ захисту бою.

Вони включають: порядок і послідовність виконання завдання; шикування підрозділів для виконання завдання (бойовий порядок) і характер застосовуємого ними маневру. Засоби дій визначаються командиром в рішенні на виконання бойових завдань і залежать від умов обстановки та характеру виконуємого завдання.

Підрозділи радіаційної і хімічної розвідки виконують свої завдання хімічними розвідувальними дозорами і хімічними спостережними постами у визначених їм районах, на маршрутах пересування частин і з’єднань, шляхах підвозу і евакуації до моменту заняття (проходу) цих районів військами в цілях своєчасного виявлення радіоактивного, хімічного зараження місцевості, а також випадків застосування противником біологічних (бактеріальних) засобів.

При виявленні обстановки, яка склалося у результаті аварії (зруйнування) на підприємствах атомної енергетики і хімічної промисловості, підрозділи РХБ розвідки виконують розвідку за встановленими маршрутами та проводять контроль зараження на місцевості і в повітрі у визначених точках, відображених орієнтирами.

Підрозділи РХБ захисту виконують свої завдання в районах спеціальної обробки, які призначаються в місцях розміщення військ, на маршрутах висування, в елементах їх бойового порядку, розгортаючи пункти спеціальної обробки. Підрозділи РХБ захисту можуть розгортати пункти спеціальної обробки з ходу або завчасно.

Завдання по дезактивації і дезинфекції ділянок місцевості, доріг, переправ, об’єктів, а також по дезактивації доріг з твердим покриттям вони виконують з використанням всіх або частини сил і засобів.

Основними засобами дій димових підрозділів, в залежності від характеру бойових завдань, що виконуються, являються їх розгортання на всій маскуємій площі або в лінію для застосування аерозолів (димів) для маскування дій своїх військ і протидії технічним засобам розвідки та високоточної зброї противника.

Маскування військ і об’єктів аерозолями (димами) від повітряного противника виконується методом постановки площинних або об’єктових димових завіс і захисних аерозольно-дипольних екранів для одночасного або почергового приховування дійсних (удаваних) об’єктів (цілей) за сигналом або в заданий час.

Це досягається завчасним розгортанням димових засобів на призначених рубіжах з прийняттям підрозділами кільцевого, площинного або комбінованого бойового порядку.

Маскування військ від наземного противника виконується методом постановки лінійних (флангових або фронтальних) аерозольних (димових) завіс і досягається розгортанням димових машин по одній лінії з ходу або завчасно та проведенням димопуску в заданий час або за сигналом.

Постановка площинних та лінійних аерозольних (димових) завіс і екранів димовими підрозділами проводиться з міста або в русі. В залежності від характеру дії противника на війська і об’єкти димові підрозділи проводять безперервний, періодичний і пульсуючий димопуск.

Підрозділи реактивних піхотних вогнеметів свої завдання виконують сумісно з механізованими з’єднаннями і частинами по знищенню знову виявлених або запланованих цілей.

Для знищення знову виявлених цілей вогнеметники висуваються з резерву загальновійськового командиру в бойові порядки механізованих підрозділів і під прикриттям їх вогню і аерозолів (димів) проводять вогнеметання.

Для знищення запланованих цілей основним методом являються дії вогнеметних підрозділів в складі засад, штурмових підрозділів, десантних і обхідних загонів (груп) з завчасним заняттям вогнеметниками вказаних їм місць в бойових порядках цих загонів (засад, груп).


razlichnie-religioznie-napravleniya-v-rimskoj-cerkvi-istoriya.html
razlichnie-vzglyadi-na-proishozhdenie-cheloveka.html
razmer-predpriyatiya-i-faktori-ego-opredelyayushie.html
razmeshenie-i-razvitie-transportnogo-kompleksa-v-rossii.html
razmeshenie-otraslej-promishlennosti-stroitelnih-materialov-chast-4.html
razmeshenie-promishlennosti-v-gorode-chast-2.html
 • predmet.bystrickaya.ru/spisok-istochnikov-viborki-anglistika-glazami-molodih-mezhvuzovskaya-konferenciya-molodih-uchenih-samarskij-gosudarstvennij.html
 • education.bystrickaya.ru/14-skazka-i-posleskazochnie-obrazovaniya-130-15-perspektivi-130-stranica-32.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-7-8-9-obrazovanie-kak-obshechelovecheskaya-cennost-sociokulturnij-fenomen-i-pedagogicheskij-process.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/perevod-s-anglijskogo-v-babkova-stranica-8.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/praktikum-dlya-studentov-1-kursa-cheboksari-2009.html
 • thesis.bystrickaya.ru/postroenie-globalnoj-hronologicheskoj-karti-i.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/razrabotka-modeli-vzaimodejstviya-nacionalnih-hudozhestvennih-kultur-russkoe-iskusstvo-srednih-vekov-i-petrovskoj-epohi-v-kontekste-zapadnoevropejskoj-sistemi-cennostej.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/predislovie-k-russkomu-izdaniyu-stranica-13.html
 • notebook.bystrickaya.ru/instrukciya-uchastnikam-predmet-aukciona-v-elektronnoj-forme-nachalnaya-maksimalnaya-cena-kontrakta-predmetom-nastoyashego-aukciona-v-elektronnoj-forme.html
 • grade.bystrickaya.ru/nauchnij-psihologo-pedagogicheskij-zhurnal-metodologiya-teoriya-praktika-stranica-3.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/investicionnaya-deyatelnost-predpriyatiya-9.html
 • urok.bystrickaya.ru/primer-obem-teksta-zaprosa-cen-velik-chto-privedet-k-znachitelnim-izderzhkam-pri-publikacii.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/8220-kniga-pesen-8221-liricheskaya-ispoved-genriha-gejne.html
 • predmet.bystrickaya.ru/situaciya-mozhet-povernutsya-i-v-luchshuyu-i-v-hudshuyu-storonu-proekt-dokumenta-poziciya-russkoj-pravoslavnoj-cerkvi.html
 • testyi.bystrickaya.ru/5-zaklyuchenie-vivodi-issledovaniya-i-rekomendacii-tehnicheskoe-zadanie-5-setevoj-grafik-7-pismo-v-organizaciyu-8.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vazhnejshie-kachestva-rechi-uchebnoe-posobie-dlya-studentov-abiturientov-prepodavatelej-filologov-i-uchashihsya-starshih.html
 • report.bystrickaya.ru/intervyu-s-kardinalom-erzilo-tonini-6.html
 • student.bystrickaya.ru/3-podstrojka-k-yaziku-i-obrazu-mishleniya-urok-1-kak-rabotaet-chelovek.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/osnovi-vzaimozamenyaemosti.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/sozdanie-avtomatizirovannoj-informacionnoj-sistemi-bolnica.html
 • shpargalka.bystrickaya.ru/vkonce-sedmogo-dnya-predislovie-stranica-24.html
 • teacher.bystrickaya.ru/francuzskij-stil-elegantnij-shik-igrivaya-spontannost-i-istinno-aristokraticheskaya-dusha-vengriya-germaniya-shvejcariya-franciya-avstriya.html
 • education.bystrickaya.ru/3-usloviya-realizacii-programmi-uchebnoj-disciplini-programma-professionalnoj-podgotovki-professionalnoj-podgotovki.html
 • shpora.bystrickaya.ru/zanyatie-7-stroenie-visokoorganizovannoj-zelenoj-vodorosli-hara-uchebno-metodicheskoe-posobie-dlya-studentov-biologicheskih.html
 • reading.bystrickaya.ru/materiali-dlya-provedeniya-lekcionnih-zanyatij-po-istorii-matematiki.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tema-11-konkurenciya-i-monopolii-bazikov-a-a-ekonomicheskaya-teoriya-kurs-lekcij-m-infra-m-2005-288-s.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/predstoyashie-meropriyatiya-v-gd-5.html
 • zanyatie.bystrickaya.ru/rol-strategicheskogo-upravleniya-v-razvitii-organizacii.html
 • composition.bystrickaya.ru/otchet-00-13-m-po-opredeleniyu-rinochnoj-stoimosti-nedvizhimogo-imushestva-data-ocenki-27-dekabrya-2010-goda-stranica-9.html
 • books.bystrickaya.ru/bunin-ivan-alekseevich-antonovskie-yabloki.html
 • assessments.bystrickaya.ru/dobrotolyubie-tom-4-stranica-89.html
 • urok.bystrickaya.ru/programma-nauchno-issledovatelskogo-seminara-psihologicheskie-problemi-sovremennogo-biznesa-dlya-napravleniya-030300-68-psihologiya-podgotovki-magistra.html
 • bukva.bystrickaya.ru/otdelenie-chistoj-hirurgii-hirurgiya-1-egorevskaya-centralnaya-rajonnaya-bolnica.html
 • letter.bystrickaya.ru/obrazovaniya-nauki-i-innovacij-stranica-4.html
 • knigi.bystrickaya.ru/rossijskij-evrejskij-kongress-stranica-5.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.