.RU

Основи бойового застосування військ РХБ захисту

ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНА ПІДГОТОВКА

1. Основи бойового застосування військ РХБ захисту

- Загальні положення

Підрозділи військ РХБ захисту призначені для виконання завдань забезпечення РХБ захисту бойових дій частин і підрозділів родів військ, спеціальних військ і тилу, а також для нанесення втрат противнику запалювальною зброєю.

На них покладаються : ведення радіаційної, хімічної та неспецифічної біологічної (бактеріологічної) розвідки; радіаційний і хімічний контроль; спеціальна обробка частин (підрозділів), знеособлених озброєння, техніки, боєприпасів та інших матеріальних засобів, а також дегазація, дезинфекція і дезинсекція обмундирування, ділянок доріг, місцевості та споруд; участь у ліквідації наслідків аварій (зруйнувань) на підприємствах атомної енергетики і хімічної промисловості; застосування аерозолів (димів) для маскування дій своїх частин (підрозділів) та протидія технічним засобам розвідки і високоточній зброї противника; застосування запалювальної зброї; ремонт і відновлення озброєння військ РХБ захисту і засобів захисту.

Основними принципами успішного виконання завдань підрозділами РХБ захисту являються :

- постійна бойова готовність підрозділів;

- рішучість, активність і безперервність виконання поставленого бойового завдання;

- злагоджене сумісне застосування з’єднань і частин родів військ, підрозділів військ РХБ захисту та підтримання безперервної взаємодії між ними;

- раптовість дій і прояв військової хитрощі;

- своєчасне зосередження зусиль забезпечення РХБ захисту на головному напрямку, маневр силами і засобами військ РХБ захисту;

- своєчасне відновлення боєздатності підрозділів військ РХБ захисту, всебічне забезпечення їх дій;

- повна напруга моральних і фізичних сил, використання морально-психологічного фактору в інтересах виконання бойового завдання;

- тверде і безперервне управління.

Постійна бойова готовність підрозділів військ РХБ захисту полягає в їх здатності організовано, у встановлені строки приступити і успішно виконати бойові завдання.

Рішучість, активність і безперервність виконання бойового завдання заключається: в знанні противника, відважних, сміливих і енергійних діях, які проводяться наполегливо, завзято, вдень і вночі в будь-яку погоду.

Рішення командира на виконання бойового завдання мусить бути твердим, вселяно підлеглим та без коливань доведено до кінця.

Злагоджене сумісне застосування з’єднань і частин родів військ, підрозділів військ РХБ захисту та підтримання безперервної взаємодії між ними – одне з основних умов досягнення успіху в сучасному бою. Це досягається злагодженням дій з’єднань, частин і підрозділів всіх родів військ і підрозділів військ РХБ захисту по завданням, напрямкам, рубіжам, об’єктам і часу.

В ході організації взаємодії командир підрозділу військ РХБ захисту зобов’язаний уточнити всі питання по порядку виконання отриманого завдання.

Раптовість дій і прояв військової хитрощі дозволяє застигнути противника раптово, викликати паніку і паралізувати його наступальний порив і волю до опору, дезорганізувати управління військами і створити сприятливі умови для перемоги навіть над переважаючим по силі противником.

Для досягнення раптовості необхідно: зберігати в таємниці задум майбутніх бойових дій; випереджати противника в діях по виконанню заходів забезпечення РХБ захисту; стрімко і швидко виконувати поставлені бойові завдання, застосовувати невідомі противнику засоби і способи дій, широко використовувати ніч для виконання бойових завдань; мистецьки виконувати маскувальні заходи і протидію розвідці противника; суворо виконувати вимоги прихованого управління військами, безпеки зв’язку та режиму таємності.

Військова хитрість (омана противника) – це введення противника в оману відносно правдивих стану і дій підрозділів. Шаблон при виконанні бойових завдань не припустимо. Перемагає той, хто знаходить і реалізує сміливі рішення з застосуванням несподіваних і оманних дій.

Своєчасне зосередження зусиль забезпечення РХБ захисту на головному напрямку, маневр силами і засобами військ РХБ захисту дозволяє в короткі строки вирішити завдання забезпечення РХБ захисту в інтересах головного угрупування і забезпечити виконання поставлених бойових завдань. В цих цілях необхідно використовувати на головному напрямку більшість найбільш боєздатних підрозділів, найефективніші озброєння військ РХБ захисту і засоби захисту та сміло маневрувати ними.

Своєчасне відновлення боєздатності підрозділів військ РХБ захисту, всебічне забезпечення їх дій полягає в підготовці і здійсненні заходів, направлених на підтримання підрозділів у високій бойовій готовності, збереження (відновлення) їх боєздатності та створення ними сприятливих умов для виконання поставлених бойових завдань.

Своєчасне відновлення боєздатності включає: відновлення порушеного управління; виявлення втрат і уточнення завдань підрозділам, які зберегли боєздатність, на продовження виконання бойових завдань; вивід в безпечні райони підрозділів, втративших боєздатність; відновлення ушкоджених озброєння і техніки, поповнення о/с, озброєнням, технікою та іншими матеріальними засобами; підтримання високого морального духу і психологічної стійкості особового складу.

Повна напруга моральних і фізичних сил, використання морально-психологічного фактору в інтересах виконання бойового завдання являється найважливішою умовою досягнення успіху.

Тверде і безперервне управління підрозділами військ РХБ захисту дозволяє найбільш ефективно і повно використовувати їх бойові можливості. Це досягається: постійним знанням обстановки; своєчасним, одноособовим прийняттям командиром рішення та наполегливим їх впровадженням у життя; особистою відповідальністю командира і начальника за свої рішення; правильним використанням підлеглих підрозділів та виконанням поставлених завдань; чіткої організації і забезпечення живучості пунктів управління, наявністю стійкого зв’язку з підрозділами.

Способи дій підрозділів військ РХБ захисту – це порядок і прийоми застосування сил та засобів для рішення завдань забезпечення РХБ захисту бою.

Вони включають: порядок і послідовність виконання завдання; шикування підрозділів для виконання завдання (бойовий порядок) і характер застосовуємого ними маневру. Засоби дій визначаються командиром в рішенні на виконання бойових завдань і залежать від умов обстановки та характеру виконуємого завдання.

Підрозділи радіаційної і хімічної розвідки виконують свої завдання хімічними розвідувальними дозорами і хімічними спостережними постами у визначених їм районах, на маршрутах пересування частин і з’єднань, шляхах підвозу і евакуації до моменту заняття (проходу) цих районів військами в цілях своєчасного виявлення радіоактивного, хімічного зараження місцевості, а також випадків застосування противником біологічних (бактеріальних) засобів.

При виявленні обстановки, яка склалося у результаті аварії (зруйнування) на підприємствах атомної енергетики і хімічної промисловості, підрозділи РХБ розвідки виконують розвідку за встановленими маршрутами та проводять контроль зараження на місцевості і в повітрі у визначених точках, відображених орієнтирами.

Підрозділи РХБ захисту виконують свої завдання в районах спеціальної обробки, які призначаються в місцях розміщення військ, на маршрутах висування, в елементах їх бойового порядку, розгортаючи пункти спеціальної обробки. Підрозділи РХБ захисту можуть розгортати пункти спеціальної обробки з ходу або завчасно.

Завдання по дезактивації і дезинфекції ділянок місцевості, доріг, переправ, об’єктів, а також по дезактивації доріг з твердим покриттям вони виконують з використанням всіх або частини сил і засобів.

Основними засобами дій димових підрозділів, в залежності від характеру бойових завдань, що виконуються, являються їх розгортання на всій маскуємій площі або в лінію для застосування аерозолів (димів) для маскування дій своїх військ і протидії технічним засобам розвідки та високоточної зброї противника.

Маскування військ і об’єктів аерозолями (димами) від повітряного противника виконується методом постановки площинних або об’єктових димових завіс і захисних аерозольно-дипольних екранів для одночасного або почергового приховування дійсних (удаваних) об’єктів (цілей) за сигналом або в заданий час.

Це досягається завчасним розгортанням димових засобів на призначених рубіжах з прийняттям підрозділами кільцевого, площинного або комбінованого бойового порядку.

Маскування військ від наземного противника виконується методом постановки лінійних (флангових або фронтальних) аерозольних (димових) завіс і досягається розгортанням димових машин по одній лінії з ходу або завчасно та проведенням димопуску в заданий час або за сигналом.

Постановка площинних та лінійних аерозольних (димових) завіс і екранів димовими підрозділами проводиться з міста або в русі. В залежності від характеру дії противника на війська і об’єкти димові підрозділи проводять безперервний, періодичний і пульсуючий димопуск.

Підрозділи реактивних піхотних вогнеметів свої завдання виконують сумісно з механізованими з’єднаннями і частинами по знищенню знову виявлених або запланованих цілей.

Для знищення знову виявлених цілей вогнеметники висуваються з резерву загальновійськового командиру в бойові порядки механізованих підрозділів і під прикриттям їх вогню і аерозолів (димів) проводять вогнеметання.

Для знищення запланованих цілей основним методом являються дії вогнеметних підрозділів в складі засад, штурмових підрозділів, десантних і обхідних загонів (груп) з завчасним заняттям вогнеметниками вказаних їм місць в бойових порядках цих загонів (засад, груп).


razlichnie-religioznie-napravleniya-v-rimskoj-cerkvi-istoriya.html
razlichnie-vzglyadi-na-proishozhdenie-cheloveka.html
razmer-predpriyatiya-i-faktori-ego-opredelyayushie.html
razmeshenie-i-razvitie-transportnogo-kompleksa-v-rossii.html
razmeshenie-otraslej-promishlennosti-stroitelnih-materialov-chast-4.html
razmeshenie-promishlennosti-v-gorode-chast-2.html
 • klass.bystrickaya.ru/administraciya-yaroslavskoj-oblasti-postanovlenie-ot-6-iyunya-2005-g-n-92-a-ob-utverzhdenii-rezultatov-gosudarstvennoj-kadastrovoj-ocenki-zemel-yaroslavskoj-oblasti-stranica-23.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tema-uroka-pohodnij-predboevoj-i-boevoj-poryadki-mso-cel-uroka-tema-uroka-stroevaya-stojka-s-oruzhiem.html
 • grade.bystrickaya.ru/oborudovanie-teplovih-setej.html
 • notebook.bystrickaya.ru/informacionnij-byulleten-zhurnalnih-statej-transportnoj-tematiki-za-iv-kvartal-2006-goda.html
 • knowledge.bystrickaya.ru/metodicheskoe-posobie-po-prigotovleniyu-betonnih-smesej-g-zlatoust-stranica-4.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sov-i-raschetnih-zadach-sposobnost-otvetit-na-vse-voprosi-i-reshit-vse-predlozhennie-zadachi-svidetelstvuet-o-dostatochnom-usvoenii-chitatelem-osnovnogo-materiala-posobiya-stranica-15.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rassmotrim-plan-raboti-nashej-kafedri-na-2008-2009-uch-god-napominayu-o-tom-chto-do-7-sentyabrya-neobhodimo-zapolnit-individualnie-tetradi-i-individualnie-plani.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-50-kniga-avtora-legendarnogo-koda-da-vinchi.html
 • grade.bystrickaya.ru/obrazci-form-dlya-zapolneniya-uchastnikami-razmesheniya-zakaza-rekonstrukciya-zdaniya-shkoli-8-pod-detskij-sad-na-220.html
 • nauka.bystrickaya.ru/uchebno-metodicheskij-kompleks-po-discipline-menedzhment-dlya-studentov-ekonomicheskih-specialnostej-sost-tyulezhanova-a-s-ust-kamenogorsk-izd-vo-vkgu-2005-47s.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sovremennij-landshaftnij-dizajn-v-gorode.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rezultati-konkursnih-proslushivanij.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/rukovoditel-avtonomnogo-uchrezhdeniya-reshenie-upravleniya-imushestvennih-i-zemelnih-otnoshenij.html
 • credit.bystrickaya.ru/ou-dstemelk-keshen-ou-dstemelk-materialdar.html
 • nauka.bystrickaya.ru/virazhenie-priznatelnosti-kniga-izvestnogo-amerikanskogo-sociologa-ch-millsa-1915-1962-izdaetsya-v-rossii-vpervie.html
 • books.bystrickaya.ru/biomehanicheskie-harakteristiki-uchebnoe-posobie-prednaznacheno-dlya-studentov-akademii-fizicheskoj-kulturi-cel.html
 • predmet.bystrickaya.ru/respublikanskoj-celevoj-programmi-razvitie-agroturizma-v-respublike-altaj-na-2010-2012-godi-naimenovanie-respublikanskoj-celevoj-programmi.html
 • education.bystrickaya.ru/13367-kosmicheskaya-individualnost-dzh-g-bennett-dramaticheskaya-vselennaya.html
 • bukva.bystrickaya.ru/semi-razbivshihsya-na-mi-8-altajcev-poluchat-po-150-tisyach-rublej-novosti-8.html
 • spur.bystrickaya.ru/marcus-tullius-cicero-kazahstan-universitet-sirdariya.html
 • zadachi.bystrickaya.ru/stejt-i-belbou-glenn-jeffet-primi-krasnuyu-tabletku.html
 • znanie.bystrickaya.ru/a-a-blok-11-chas-13-chas-primernaya-programma-osnovnogo-obshego-obrazovaniya-po-literature-dlya-obrazovatelnih.html
 • literatura.bystrickaya.ru/silnie-storoni-sodejstvie-razvitiyu-srednego-i-malogo-predprinimatelstva-v-primorskom-krae.html
 • universitet.bystrickaya.ru/trebovaniya-i-rekomendacii-k-kursovim-i-diplomnim-rabotam.html
 • gramota.bystrickaya.ru/vvedenie-v-specialnost-stranica-17.html
 • report.bystrickaya.ru/integrirovannaya-sreda-qbasic-stranica-3.html
 • doklad.bystrickaya.ru/uchebnoe-posobie-v-pomosh-studentam-izuchayushim-kurs-teoriya-buhgalterskogo-uchyota-novosibirsk-stranica-5.html
 • testyi.bystrickaya.ru/algoritmi-i-ustrojstva-obnaruzheniya-i-ocenki-parametrov-signalov-so-skachkoobraznim-izmeneniem-chastoti.html
 • urok.bystrickaya.ru/prazdnestvo-presvyatoj-deve-bogorodice-v-chest-yavleniya-ee-ikoni-kazanskoj-zhitiya-svyatih.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-tematicheskoe-i-pourochnoe-planirovanie-po-fizike-10-klass-5-chasov-v-nedelyu.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/preemnik-i-snezhinka-v-sarafanchike-svoem-vistuplenii-ministr-zdravoohraneniya-i-socialnogo-razvitiya-tatyana-golikova.html
 • reading.bystrickaya.ru/kontrolnaya-rabota-1-po-bibliotekovedeniyu-iii-kurs.html
 • literatura.bystrickaya.ru/rozhdenie-somnenij-o-holokoste-chitaya-evrejskie-istochniki-tak-bil-li-v-dejstvitelnosti-holokost-ignatev-a-n.html
 • shkola.bystrickaya.ru/registraciya-predpriyatiya-licenzirovanie.html
 • assessments.bystrickaya.ru/chetvyortaya-glava-tatyana-yurevna-solomatina.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.