.RU

Маркетингова сутність реклами - часть 3

Географічний обхват. Географічний обхват рекламного засобу часто є визначальним фактором при виборі ЗМІ .У зв'язку з тим, широко відомі марки товарів народного споживання відчувають більш жорстку конкуренцію в одних регіонах в порівнянні з іншими, додаткові асигнування виділяються часто на райони з високою конкуренцією. Міркування географічної властивості також дали поштовх до збільшення популярності місцевих видань національних журналів, більш інтенсивного використання кабельного і місцевого телебачення в порівнянні з національними телемережами.

Рекламна присутність. Щоб збагнути концепцію рекламної присутності, необхідно розглянути проблему з точки зору кількості людей, які побачать вміщену рекламу. Якщо ви вмістили рекламне оголошення в журналі, що має 3 мільйона передплатників, то зі скількома з них зустрінеться ваша реклама? Якщо дана програма має аудиторію в 10 мільйонів чоловік, то скільки чоловік фактично сприймуть ваш рекламний заклик?

Звичайно ці величини значно нижче, ніж загальне число аудиторії або передплатників. Деякі читачі переглядають тільки одну статтю з всього журналу, відкладають його в сторону і ніколи вже про нього не згадують. Інші читачі переглядають кожну сторінку в журналі і приділяють рекламі таку ж увагу, як і статтям від редакції. Багато які глядачі дивляться телевізор до рекламної паузи, а потім перебудовуються на інший канал або виходять в іншу кімнату, щоб перекусити. Таким чином, оцінка рекламної присутності для конкретного друкарського органу, радіостанції або телепрограми є дуже важливою задачею, а без статистичної інформації маркетологу доводиться покладатися тільки на свій досвід.

Увага. Ще одним аспектом є міра уваги, що приділяється рекламним оголошенням.У той час як рівень рекламної присутності відноситься тільки до самого засобу реклами, міра уваги відноситься до рекламного повідомлення і до якості репродукції в не меншій мірі, ніж до рекламного засобу. Однак було виявлено, що на підвищення уваги в рамках того або іншого ЗМІ позитивно впливають наступні фактори:

1. Залучення аудиторії в подачу матеріалів редакції або програми.

2. Спеціалізація інтересів або схильностей аудиторії.

3. Кількість рекламодавців-конкурентів (чим менше, тим краще).

4. Обізнаність аудиторії про рекламну кампанію рекламодавця.

5. Якість рекламної репродукції.

6. Фактор часу під час демонстрації реклами.

Мотивація. Заключним етапом при визначенні того чи іншого засобу реклами є аналіз рентабельності кожного з тих, що є в розпорядженні ЗМІ.

Маркетологу потрібно врахувати всі ці критерії для визначення: (1) до якої міри аудиторія даного засобу інформації співпадає з наміченою аудиторією, (2) наскільки кожний засіб інформації відповідає цілям і стратегії кампанії і (3) наскільки високо котирується кожний з засобів інформації з точки зору уваги, мотивації і рекламної присутності. Після цього маркетолог може ухвалити рішення, чи потрібно придбати рекламний простір в щоденній або щотижневій газеті.

Розробка рекламного бюджету .

Управління рекламою полягає головним чином в постановці цілей, плануванні заходів, направлених на досягнення цих цілей, у втілюванні планів в життя і контролі за їх здійсненням. Головним знаряддям, що забезпечує виконання всіх цих функцій, є рекламний бюджет. У деякому розумінні вся адміністративна діяльність - огляд проведених, контроль що проводяться і планування майбутніх заходів - зосереджена навколо бюджету. Розробка бюджету сприяє більш точному плануванню. Вона сприяє і найбільш вигідному розподілу ресурсів, і вона ж допомагає тримати витрати в зазделегідь певних рамках.

Рекламний бюджет передбачає прийняття рішень в двох сферах:

1) загальна кількість коштів, що виділяються на рекламу і що часто іменуються асигнуваннями, і яким чином вони будуть використовуватися. Як і при прийнятті більшості інших рішень, в рекламі визначення суми витрат - в основному питання здорової думки. Коли відсутня методика точного визначення внеску реклами в підвищення збуту і прибутку, розпорядники не можуть покладатися при розробці бюджету на якісь прості формули. Навпаки, вони повинні враховувати безліч факторів і виходити на цифру, яка, на їх думку, найбільш повно відповідає вимогам конкретного поєднання обставин.

Фактори, що впливають на розмір рекламного бюджету:

1)об'єм і розміри ринку,

2) роль реклами в комплексі маркетингу,

3) етап життєвого циклу товару,

4) диференціація товару,

5) розмір прибутку і об'єм збуту,

6) затрати конкурентів ,

7) фінансові ресурси.

Всі ці фактори взаємозалежні, взаємопов'язані, постійно міняються, і при розробці бюджету їх необхідно розглядати в сукупності.

Методи обчислення величини рекламного бюджету.

Найбільшою популярністю у нас, і на Заході користується така форма розрахунку бюджету, яка зумовлена фактичними потребами в рекламі.

Ще один принцип формування бюджету - за результатами минулого продажу. Кошти, що виділяються на рекламу, залежать від прибутку, отриманого від попередньої реалізації товару.

Традиційним вважається закладення певного процента коштів на рекламу в ціну одиниці товару. Бюджет на ці цілі у великих західних корпораціях складає десь до 12% від загального прибутку. Але часто трапляються і спонтанні відрахування, пов'язані, передусім з необхідністю раптової підтримки тієї або іншої номенклатури товарів.

Величину рекламного бюджету визначають кількома способами. На практиці звичайно не покладаються цілком і повністю на якійсь один, а користуються поєднанням кількох з наступних методів: 1) в процентах до об'єму збуту, 2) з урахуванням цілей і задач, 3) на основі моделювання залежності між рівнем комунікації і поведінкою споживача і 4) на основі планування витрат.

У відсотках до об'єму збуту:

Найчастіше користуються показником процентного відношення затрат на рекламу до загальної вартості продажу:

Асигнування на рекламу

Затрати = -------------------------------------- X 100%

Загальна вартість продажу

Сам по собі показник реклама/збут ще не є визначальним фактором. Він являє собою чисельне вираження співвідношення двох змінних величин.

Показник реклама/збут можна вивести на основі минулого досвіду. Збереження незмінним одного і того ж показника передбачає, що найдене оптимальне співвідношення між сумою витрат на рекламу і загальною вартістю продажу. Збільшення або зменшення цього співвідношення передбачає необхідність витрачати на рекламу більше або менше ради досягнення рівня збуту, що планується. Розпорядник, що вдається до цього підходу, напевно поцікавиться і співвідношенням реклама/збут у конкурентів, а заодно і середнім показником в рамках товарної категорії. І тільки після цього буде прийняте рішення збільшити витрати, зменшити їх або залишити на колишньому рівні.

Після затвердження показника реклама/збут саме головне - дати прогноз збуту товару на майбутній рік. Для цього зажадається і прогноз продажу по галузі загалом. Обидва ці прогнози можна зробити досить довільно, продовживши на майбутнє існуючу тенденцію розвитку, а можна і з більшою точністю, якщо вивчити всі внутрішні змінні, підконтрольні фірмі, і всі зовнішні змінні, що знаходяться поза її контролем. Серед підконтрольних внутрішніх змінних - виробничі потужності, вдосконалення товару, ціноутворення і діяльність по стимулюванню збуту. Серед зовнішніх змінних - стан економіки, ставлення споживачів, дії конкурентів і вартість засобів реклами. Із-за росту вартості засобів реклами в останні роки рекламодавцям довелося різко збільшувати свої рекламні бюджети тільки ради того, щоб зберегти на колишньому рівні кількість закупленого місця і часу. Більш обгрунтовані прогнози можуть напевно вивести економісти фірми і розробники планів маркетингу.

Ще один спосіб визначити показник реклама/збут - встановити суму витрат на рекламу товарної одиниці. При розрахунках на основі кількості товарних одиниць, що виробляються рекламний бюджет можна оперативно зкорегувати в залежності від коливань збуту і виробництва.

Для ув'язки в єдиному показнику витрат конкурентів, витрат на рекламу і загальної вартості продажу користуються величиною рекламних витрат на одиницю частки ринку. У розмірі витрат на одиницю частки ринку враховуються і дії конкурентів, бо частка ринку кожної окремої фірми залежить від частки ринку, що займається іншими. Цей показник корисний при порівнянні ефективності реклами окремих фірм. Вважається, що фірма, яка витрачає на рекламу з розрахунку на одиницю частки ринку меншу суму, домагається більшої ефективності.

З урахуванням цілей і задач

При підході з урахуванням цілей і задач увага фокусується на цілях, які необхідно досягнути, і ролі, яку повинна зіграти в цьому реклама. Це багатогранний процес. При підході з урахуванням цілей і задач рекламу розглядають вже не як слідство, а як причину здійснення продажу.

При використанні цього підходу перший етап роботи полягає в формулюванні цілей: яких об'ємів збуту і прибутку доведеться досягнути; яка частка ринку, яку доведеться відвоювати; які групи і райони ринку доведеться обробити; який повинна бути реакцію у відповідь споживачів. Потім формулюють задачі, тобто визначають стратегію і тактику реклами, які здатні привести до досягнення поставлених цілей. І після цього виводять орієнтовну вартість рекламної програми, яка стає основою для визначення бюджету.


mastryukov-bs-6-sentyabrya-den-1.html
matematicheskaya-i-estestvennonauchnaya-podgotovka-gosudarstvennij-obrazovatelnij-standart-rabochij-uchebnij-plan.html
matematicheskaya-logika.html
matematicheskaya-regata-vi-magnitogorskij-turnir-yunih-matematikov.html
matematicheskie-idei-i-otkritiya-antichnih-uchyonih.html
matematicheskie-metodi-obrabotki-rezultatov-pedagogicheskogo-eksperimenta-annotaciya-osnovnoj-obrazovatelnoj-programmi.html
 • literatura.bystrickaya.ru/roman-fantastika-yumor-priklyucheniya-stranica-16.html
 • klass.bystrickaya.ru/63usloviya-opredelyayushie-kachestvo-podgotovki-specialistov-otchet-o-rezultatah-samoobsledovaniya-deyatelnosti.html
 • teacher.bystrickaya.ru/godovoj-speckurs-dlya-studentov-3-5-kursov-ekzameni-posle-kazhdogo-semestra.html
 • essay.bystrickaya.ru/dolgosrochnij-test-hyundai-accent-prezidentskij-cadillac-eto-interesno-sportivnij-kostyum-dlya-golfa.html
 • universitet.bystrickaya.ru/tema-3-tehnicheskoe-i-tehnologicheskoe-obespechenie-ais-1-informacionnie-processi-v-ekonomike.html
 • lesson.bystrickaya.ru/pravila-okazaniya-1-medicinskoj-pomoshi.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tehnicheskoe-regulirovanie-standartizaciya-i-upravlenie-kachestvom.html
 • credit.bystrickaya.ru/plan-vstuplenie-1-razlichnie-mneniya-o-poyavlenii-zhizni-na-zemle-2-evolyucionnaya-teoriya-i-eyo-nedostatki-4-stranica-2.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-razrabotke-i-zashite-vipusknoj-kvalifikacionnoj-raboti.html
 • kolledzh.bystrickaya.ru/5-reglament-stil-klassicheskij.html
 • universitet.bystrickaya.ru/territorialnaya-izbiratelnaya-komissiya-dubovskogo-rajona-rostovskoj-oblasti-postanovlenie.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-po-obshestvoznaniyu-8-klass-poyasnitelnaya-zapiska-stranica-2.html
 • desk.bystrickaya.ru/odin-iz-osnovnih-istochnikov-gendernoj-asimmetrii-v-obshestve-aristova-m-v.html
 • essay.bystrickaya.ru/ekskursii-na-zanzibare-obzornaya-ekskursiya-po-kamennomu-gorodu-stone-town.html
 • literatura.bystrickaya.ru/solnechnij-cvetok-spas-transovaya-kultura-ukraincev.html
 • bukva.bystrickaya.ru/moric-saksonskij.html
 • education.bystrickaya.ru/1-ekonomicheskaya-evolyuciya-drevnih-civilizacij.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-2-esli-bog-tvorec-to-pochemu-on-sotvoril-hishnikov-parazitov-i-drugoe-zlo.html
 • uchit.bystrickaya.ru/tipi-religioznogo-soznaniya.html
 • upbringing.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-vipolneniyu-zadanij-dlya-samostoyatelnoj-raboti-po-discipline-osnovi-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti.html
 • writing.bystrickaya.ru/biznes-plan-kompyuternaya-kompaniya-chast-3.html
 • esse.bystrickaya.ru/razdel-3-soderzhanie-disciplini-rabochaya-programma-po-modulno-rejtingovoj-sisteme.html
 • turn.bystrickaya.ru/otel-legenda.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/otchet-o-vipolnenii-programmi-ozdorovleniya-ekologicheskoj-obstanovki-petrozavodskogo-gorodskogo-okruga-na-2007-2010-gg-za-period-2009-goda.html
 • znanie.bystrickaya.ru/badarlamasi-programmalau-negzder.html
 • learn.bystrickaya.ru/f-a-g-e-r-m-a-n-o-v-i-ch-sovremennie-strategii-razvitiya-megapolisov-i-krupnih-gorodov-sostoyavshejsya-9-10-oktyabrya.html
 • learn.bystrickaya.ru/glava-6-kreditnij-risk-i-puti-ego-snizheniya-rol-bankovskogo-kredita-v-usloviyah-rinochnoj-ekonomiki-iraskrivaet.html
 • notebook.bystrickaya.ru/kak-sformulirovat-osnovnuyu-misl-redaktor-p-suvorova-bredemajer-k-b87-chernaya-ritorika-vlast-i-magiya-slova.html
 • school.bystrickaya.ru/dopolnitelnie-obsheobrazovatelnie-programmi-doklad-municipalnogo-kazyonnogo-obrazovatelnogo-uchrezhdeniya-peregruznenskaya.html
 • lektsiya.bystrickaya.ru/programma-kursa-ekonomicheskoj-teorii-dlya-aspirantov-moskva-2004-soderzhanie-programmi.html
 • lecture.bystrickaya.ru/atbe-oblisini-trin-j-kommunaldi-sharuashili-obektlern-aupt-tehnikali-rililarin-esepke-oyu-zhne-esepten-alu-trtb.html
 • report.bystrickaya.ru/itogi-pervogo-chempionata-professionalnoj-ligi-regbi-13-moskovskie-magi-tiraspol-spartak-moskva-barsi-alma-ata-bajkonur-leninsk.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/videlyayut-5-necenovih-faktorov-vliyayushih-na-spros-kurslekcij-poekonomik-e-lekciya-ponyatie-ekonomicheskoj-teorii-predmet-i-metodi.html
 • student.bystrickaya.ru/16-svedeniya-ob-inih-licah-podpisavshih-ezhekvartalnij-otchet-ezhekvartalnij-otchet-otkritogo-akcionernogo-obshestva.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sokrovisha-otvazhnih-kapitanov.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.